Rebreather Hollis Prism 2

Szkolenia

Marek Bochniak

rebreather-hollis-prism 2

Intro Rebreather

– Minimum certyfikat OWD
– Ukończone 18 lat

Kurs SSI XR CCR Diving

– Zalogowanych 24 nurkowań w wodach otwartych
– Posiadać certyfikaty SSi Enriched Air Nitrox 40 i Deep Diving lub równoważne z innych organizacji.

*Jeśli nie posiadasz wymaganych certyfikatów zapraszamy na GOOD-DIVE.

DOSTĘPNE OD 1.03.2023

Kurs Padi Tec40

– PADI Advanced Open Water Diver, PADI Enriched Air Diver, PADI Deep Diver (lub równoważny) i co najmniej 30 zalogowanych nurkowań z określonych wymagań.

– Przed nurkowaniem treningowym nr 5, kursant musi mieć certyfikat PADI Rescue Diver lub równoważny.
– Przed certyfikacją kursant musi mieć zalogowanych co najmniej 50 nurkowań.
– Istnieją przepisy dla innych certyfikatów kwalifikujących.
– Ukończone 18 lat

*Jeśli nie posiadasz wymaganych certyfikatów zapraszamy na GOOD-DIVE.

 

SSI CCR Extended Range Air Diluent/Trimix Diluent

CEL

Ten program zapewnia nurkom szkolenie niezbędne do:

– Samodzielne planowanie i przeprowadzanie nurkowań dekompresyjnych z rebreatherem

-W systemie nurkowym XR CCR Total

-Do maksymalnej głębokości 40 metrów (45 metrów przy użyciu trimixu)

-Dla maksymalnego skumulowanego czasu dekompresji wynoszącego 25 minut

– Z partnerem o takich samych lub wyższych uprawnieniach

WYMAGANIA

Opcja 1

Posiadać zalogowane

-30 nurkowań extended range wymagających butli stage i dekompresji

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

-Enriched Air Nitrox 40

-Deep Diving

-Extended Range Nitrox Diving

Opcja 2

Posiadać zalogowane

-30 godzin na odpowiedniej jednostce

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych

-CCR DIVING

-SCR EXTENDED RANGE

CZAS TRWANIA

-Zalecany czas trwania kursu: 40 Godzin

Kurs SSI CCR EXTENDER RANGE

DOSTĘPNE OD 1.03.2023