Szkolenia rebreather

Szkolenia

Na stronie szkolenia dowiesz się nieco więcej o szkoleniach które przeprowadzamy

Informacje na temat wszystkich szkoleń w jednym miejscu

Szkolenia rebreather

Intro Rebreather

– Minimum certyfikat OWD
– Ukończone 18 lat

CENA

700 zł brutto

Kurs Padi Tec40

– PADI Advanced Open Water Diver, PADI Enriched Air Diver, PADI Deep Diver (lub równoważny) i co najmniej 30 zalogowanych nurkowań z określonych wymagań.

– Przed nurkowaniem treningowym nr 5, kursant musi mieć certyfikat PADI Rescue Diver lub równoważny.
– Przed certyfikacją kursant musi mieć zalogowanych co najmniej 50 nurkowań.
– Istnieją przepisy dla innych certyfikatów kwalifikujących.
– Ukończone 18 lat

*Jeśli nie posiadasz wymaganych certyfikatów zapraszamy na GOOD-DIVE.

 

CENA

6800 zł brutto + gazy inne niż powietrze i tlen i wapno

Kurs SSI CCR Diving

– Zalogowanych 24 nurkowań w wodach otwartych
– Posiadać certyfikaty SSi Enriched Air Nitrox 40 i Deep Diving lub równoważne z innych organizacji.

*Jeśli nie posiadasz wymaganych certyfikatów zapraszamy na GOOD-DIVE.

CENA

6800 zł brutto + gazy inne niż powietrze i tlen i wapno

SSI CCR Extended Range Air Diluent/Trimix Diluent

CEL

Ten program zapewnia nurkom szkolenie niezbędne do:

– Samodzielne planowanie i przeprowadzanie nurkowań dekompresyjnych z rebreatherem

-W systemie nurkowym XR CCR Total

-Do maksymalnej głębokości 40 metrów (45 metrów przy użyciu trimixu)

-Dla maksymalnego skumulowanego czasu dekompresji wynoszącego 25 minut

– Z partnerem o takich samych lub wyższych uprawnieniach

WYMAGANIA

Opcja 1

Posiadać zalogowane

-30 nurkowań extended range wymagających butli stage i dekompresji

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

-Enriched Air Nitrox 40

-Deep Diving

-Extended Range Nitrox Diving

Opcja 2

Posiadać zalogowane

-30 godzin na odpowiedniej jednostce

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych

-CCR DIVING

-SCR EXTENDED RANGE

CZAS TRWANIA

-Zalecany czas trwania kursu: 40 Godzin

CENA

6800 zł brutto  + gazy inne niż powietrze i tlen i wapno

CCR Technical Extended Range

Czy jesteś gotowy, aby popchnąć swoje nurkowanie nieco dalej? Ten program zapewnia szkolenie, którego potrzebujesz, aby samodzielnie planować i przeprowadzać nurkowania dekompresyjne z rozcieńczalnikiem trimiksowym do maksymalnej głębokości 60 metrów przy użyciu rebreathera o obiegu zamkniętym i co najmniej dwóch butli ratunkowych. Opiera się na podstawowych umiejętnościach rebreatherowych i pomaga rozwinąć podejście do rozwiązywania problemów, które ułatwia dłuższe nurkowania dekompresyjne. Ten wymagający program certyfikacji SSI rozwija twoją zdolność do myślenia i reagowania na sytuacje awaryjne jako wszechstronny, kompetentny nurek rebreatherowy. Z bezpieczeństwem na czele filozofii szkoleniowej SSI, ten specyficzny dla jednostki program zawiera dogłębne tematy akademickie, takie jak gęstość gazu, aby umożliwić bezpieczne nurkowanie. Dzięki szkoleniu dostępnemu na Prism 2 program ten zwiększa bezpieczeństwo nurka, używając tylko trimiksu jako gazu oddechowego w celu zmniejszenia gęstości gazu.

 

Fakty i Standardy szkoleniowe

Teoria

-Teoria Dekompresji

-Fijzologia

-Dobór Gazów

-Planowanie Nurkowania

-Procedury CCR

Ilość zajęć na Wodach Otwartych

6
-Max. głębokosć podczas szkolenia

60 m / 200 ft

CZAS TRWANIA

40 H

Czy jesteś gotowy, aby popchnąć swoje nurkowanie nieco dalej? Ten program zapewnia szkolenie, którego potrzebujesz, aby samodzielnie planować i przeprowadzać nurkowania dekompresyjne z rozcieńczalnikiem trimiksowym do maksymalnej głębokości 60 metrów przy użyciu rebreathera o obiegu zamkniętym i co najmniej dwóch butli ratunkowych. Opiera się na podstawowych umiejętnościach rebreatherowych i pomaga rozwinąć podejście do rozwiązywania problemów, które ułatwia dłuższe nurkowania dekompresyjne. Ten wymagający program certyfikacji SSI rozwija twoją zdolność do myślenia i reagowania na sytuacje awaryjne jako wszechstronny, kompetentny nurek rebreatherowy. Z bezpieczeństwem na czele filozofii szkoleniowej SSI, ten specyficzny dla jednostki program zawiera dogłębne tematy akademickie, takie jak gęstość gazu, aby umożliwić bezpieczne nurkowanie. Dzięki szkoleniu dostępnemu na Prism 2 program ten zwiększa bezpieczeństwo nurka, używając tylko trimiksu jako gazu oddechowego w celu zmniejszenia gęstości gazu.

 

Fakty i Standardy szkoleniowe

Teoria

-Teoria Dekompresji

-Fijzologia

-Dobór Gazów

-Planowanie Nurkowania

-Procedury CCR

Ilość zajęć na Wodach Otwartych

6
-Max. głębokosć podczas szkolenia

60 m / 200 ft